Szkolenie mentalne jeźdźca

Jeździectwo jest specyficznym sportem, dającym nam wiele możliwości rozwoju intelektualnego i fizycznego. Ociera się o różne aspekty życia człowieka, np. pracę w grupie, komunikację, naukę, przyswajanie wiedzy, akceptację. Jeździectwu towarzyszą liczne emocje, jak: radość, złość, frustracja, strach, rozczarowanie. O tych wszystkich czynnikach należy pamiętać w pracy trenera i skupić się nie tylko na rozwoju sportowym, ale i mentalnym.
CO OZNACZA MENTALONOŚC?

To charakterystyczny sposób myślenia i odnoszenia się do rzeczywistości, wynik przyjęcia określonych zasad i wartości, które wyznaczają sposób zachowania jednostki lub grupy społecznej.
Będąc trenerem uczę odbierać młodych adeptów rzeczywistość taką jaka jest. Tym samym daję  możliwość wyboru, a co za tym idzie ponoszenie konsekwencji swoich decyzji. Jest to całość przekonań, sposób myślenia oraz postawa, którą świadomie obejmuję.
Szkoleniowiec, który prowadzi klub lub trenuje grupę jeźdźców musi mieć wiedzę z zakresu socjologii  i być dobrym pedagogiem. Trener musi posiadać świadomość, że jest przewodnikiem, często autorytetem; to on uczy zasad i kunsztu pracy, co przekłada się na zachowania obecne podopiecznych oraz ich normy w przyszłości.


SZKOLENIE MENTALNE JEŹDŹCA

Ten rodzaj szkolenia powinien opierać się na trzech zasadniczych punktach: autorytecie, możliwościach i celach.

MOŻLIWOŚCI
Jako trener tworzę odpowiednie warunki do poszerzania wiedzy, czyli zapewniam odpowiednio dobrane konie do danej grupy jeźdźców oraz sprzęt niezbędny do trenowania i uczenia się. Przekazuje też wiedze teoretyczną w formie ciekawej i dopasowanej do wieku i poziomu wiedzy odbiorcy.

CEL
Zaszczepiam w swoich uczniach chęć pracy nad sobą i udoskonalania swoich umiejętności. Zapalam światełko w tunelu i uczę konsekwentnie oraz racjonalnie iść w jego kierunku. Pokazuję, że każdy może wyznaczać swoje cele – nie ma tu ograniczeń. Dla jednych będzie to wykonanie bardziej ambitnego zadania – np. ustępowania, inni chcą stanąć na podium, a jeszcze inni myśląc przyszłościowo będą dążyć do zdobycia uprawnień instruktorskich, pracy zawodowej jako zawodnika w skokach przez przeszkody, ujeżdżaniu czy wkkw.

AUTORYTET
Autorytet ma wydźwięk pozytywny i postrzegany jest jako czynnik stabilizujący więzi społeczne. Jest to społeczne uznanie, prestiż oparty na cenionych w danym społeczeństwie wartościach. Dobry trener musi mieć świadomość bycia autorytetem dla swoich adeptów. Tym samym musi wykazywać się mądrością i szeroką wiedzą, którymi chce się dzielić, a także otwartością i zrozumieniem. Musi też budować zaufanie i poczucie, że jest oparciem dla jeźdźców, których szkoli.

Po złożeniu w całość trzech wspomnianych aspektów tworzy się jasna ścieżka działania. By przygotować swojego podopiecznego mentalnie do osiągnięcia wyznaczonych celów tj. egzaminów i startów w zawodach musimy  przygotować grunt poprzez świadomą pracę. Przecież nauka wyciągania wniosków nie spada z nieba; jeździec traktuje swojego trenera jako swój wzór, naśladuje go niczym małe dziecko swoją matkę.

SZKOLENIE MENTALNE W PRAKTYCE

Chcąc nauczyć swoich jeźdźców odpowiedzialności i obowiązkowości obarczam ich zadaniami do wykonania w stajni, z których są rozliczani. Stosuję system kar za niechlujstwo i niedopełnienie obowiązków oraz nagród za dobrze wykonaną pracę.
W treningu jasno wyznaczam cele. Podczas pracy na koniu wyraźnie zaznaczam co jest dobrze robione, a co wymaga poprawy. Każdy trening kończę wspólnym omówieniem naszej pracy. Trening i omówienie prowadzę tak, aby jeździec sam dociekał odpowiedzi na nurtujące go pytania i nigdy nie zostawiam go bez odpowiedzi. Nakłaniam jeźdźca do wyciągania swoich wniosków, dyskutuje z nim, a następnie określamy kierunek dalszej pracy.
Staram się możliwie szybko wychwytywać frustracje i zrezygnowanie. W chwilach zwątpienia tłumaczę zależności i wspieram jeźdźca dając mu oparcie.

 

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W MENTALNYM SZKOLENIU JEŹDŹCÓW?

Sukces jako trener osiągniesz tylko, gdy zbudujesz w swoich jeźdźcach zaufanie, przez co będą chętni do wspólnych rozmów, ponad to wyznaczysz granice oraz cele. Cały przekrój osób, które szkolisz, musi widzieć w Tobie autorytet, który pomoże im osiągnąć wyznaczone cele (te małe i duże).

Przygotowanie mentalne jeźdźca ma na celu naukę pracy w grupie, poprzez porozumiewanie się w sposób empatyczny i przestrzenny, a także uświadamianie młodym adeptom, że koń nie jest narzędziem do spełniania marzeń lecz partnerem z którym musi się dogadać i zaakceptować jego pewne niedoskonałości. Dobrze przejechany parkur zależy od jeźdźca i konia, którzy muszą stworzyć team, opierający się na partnerstwie.

Autor: Marta Adamkiewicz

Copyright © 2022 Stajnia ISKRA
Design: Proformat
crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram