Regulamin stajni

REGULAMIN STAJNI I PENSJONATU ISKRA

I Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki świadczenia usług przez Stajnię i Pensjonat ISKRA.

2.   Stajnia i Pensjonat ISKRA jest prowadzona przez Jakuba Gossa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STAJNIA ISKRA Jakub Gossa, adres: ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole, NIP 579-189-11-26, adres e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl, wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 708Stajnia i Pensjonat ISKRA w wykonywaniu zawartych umów korzysta również z usług dostarczanych przez inne podmioty.

3.   Stajnia i Pensjonat ISKRA świadczą usługi w zakresie:

 • nauki jazdy konnej,
 • usług noclegowych w Pensjonacie ISKRA,
 • organizacji wypoczynku, to jest: obozów jeździeckich dla dzieci i młodzieży, półkolonii, “Zielonej Szkoły” oraz różnych wariantów pakietów wypoczynku dostępnych na stronie internetowej www.stajniaiskra.pl,
 • organizacji konferencji oraz innych imprez firmowych.

4. Stajnia i Pensjonat ISKRA świadczą drogą elektroniczną:

 • usługi rezerwacji on-line: usług noclegowych w Pensjonacie, nauki jazdy konnej, udziału w zorganizowanym wypoczynku oraz organizacji konferencji oraz innych imprez firmowych.
 • usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług.

5. Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe terminy należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną w tym punkcie, niezależnie od użycia liczby pojedynczej lub mnogiej:

 • Gość – osoba korzystająca z jakichkolwiek usług Stajni i Pensjonatu ISKRA lub przebywająca na terenie Stajni i Pensjonatu ISKRA,
 • Klient – osoba, która dokonała rezerwacji usług Stajni i Pensjonatu ISKRA, będąca stroną umowy zawartej ze Stajnią i Pensjonatem ISKRA,
 • Stajnia, Stajnia ISKRA, Stajnia i Pensjonat ISKRA, właściciel – podmiot świadczący usługi w zakresie wskazanym w punkcie 3 i 4 powyżej, prowadzony przez przedsiębiorcę wskazanego w punkcie 2 powyżej,
 • Instruktor – instruktor jazdy konnej, osoba prowadząca lekcje jazdy konnej w ramach usług świadczonych przez Stajnię ISKRA

 

II Podstawowe zasady

 1. Przebywając na terenie Stajni ISKRA (82-400 Sztumskie Pole, ul. Łąkowa 19) zobowiązujesz się do przestrzegania Regulaminu. Nieznajomość jego treści nie zwalnia Cię z obowiązku przestrzegania zasad.
 2. Pamiętaj, że podejmując jazdę konną w Stajni ISKRA jesteś zobowiązany do ubezpieczenia się od następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rodzicu, pamiętaj o ubezpieczeniu swoich dzieci.
 3. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 4. Pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie stadniny ponoszą rodzice.
 5. Nie niszcz i nie dekompletuj sprzętu (także jeździeckiego) znajdującego się na wyposażeniu Stajni i Pensjonatu ISKRA. Za zniszczenie sprzętu lub spowodowanie innej szkody będziesz zobowiązany ponieść koszty naprawy lub zakupu nowych egzemplarzy.
 6. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione na jej terenie rzeczy, które nie zostały przekazane do depozytu. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 7. Na terenie Stajni ISKRA działa Klub Jeździecki ISKRA (dalej: KJ ISKRA)
  1. KJ ISKRA działa na podstawie Statutu
  2. Działanie Klubu reguluje osobny regulamin.
 8. Pamiętaj o zachowaniu czystości (nie pozostawiaj po sobie śmieci, które mogą przestraszyć lub zranić zwierzęta: szeleszczących woreczków ani innych opakowań, rozbitego szkła, ostrych przedmiotów itp.).
 9. Ze względu na wszystkich Gości Iskry i na wiele mieszkających na jej terenie zwierząt nie biegaj i nie krzycz. Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów w stosunku do zwierząt. Pamiętaj by nie zachowywać się agresywnie i nie stosować przemocy w stosunku do nich.
 10. Palenie ognia lub tytoniu jest zabronione na terenie całego obiektu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 11. Nasze zwierzęta są przyjacielskie i łagodne – ale nigdy nie możemy przewidzieć ich reakcji na nietypowe wydarzenia – Twoje dzieci powinny przebywać na terenie ISKRY wyłącznie pod opieką dorosłych: opiekunów lub pracowników stajni.
 12. Jeśli chcesz nakarmić jakiekolwiek zwierzę przebywające na terenie ISKRY, możesz to zrobić WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA instruktora lub właściciela.
 13. Możesz przywozić na teren Stajni ISKRA swoich czworonożnych przyjaciół, o ile nie stanowią zagrożenia dla ludzi (pamiętaj zwłaszcza o dzieciach) oraz dla innych zwierząt. Hałaśliwe zwierzęta zostaw raczej w domu, a niespokojne – trzymaj na smyczy i w kagańcu. Jeśli chcesz przywieść swojego czworonoga skonsultuj to najpierw z nami telefonicznie.
 14. Na terenie Stajni ISKRA jest dużo zwierząt i roślin, pamiętaj by po wizycie sprawdzić czy nie zagnieździł się u Ciebie kleszcz. Jeśli znalazłeś na swoim ciele kleszcza udaj się na pogotowie lub do lekarza.
 15. Jeśli pracownicy Stajni ISKRA zauważą, że przez nieodpowiedzialne zachowanie narażasz na niebezpieczeństwo ludzi lub zwierzęta – mogą poprosić Cię o zejście z konia lub nawet o opuszczenie terenu stadniny.
 16. Osoby przebywające na terenie ISKRY wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku utrwalonego podczas pobytu. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej, no social media ISKRY (facebook, instagram, tiktok, youtube). Zgoda jest dobrowolna, a jeśli jej nie wyrażasz powinieneś zgłosić ten fakt właścicielowi ośrodka.

IV. Zasady  korzystania z jazdy konnej w Stajni ISKRA

 1. Decydując się na jazdę konną musisz być pewien, czy Ty lub Twoje dziecko nie posiadacie przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tego sportu (w razie wątpliwości skonsultuj to ze swoim lekarzem). Porozmawiaj na ten temat z instruktorem Stajni ISKRA.
 2. Godzinę zajęć teoretycznych i praktycznych wyznacza  instruktor.
 3. Wszelkie zastrzeżenia, zmiany i prośby związane z planem jazdy konnej prosimy kierować do kierownika stajni osobiście lub telefonicznie (504 311 006).
 4. Nigdy nie wsiadaj na konia w ubraniu, które może go zranić. Pamiętaj, że konie tak jak ludzie mają różne temperamenty i przyzwyczajenia – jeśli zamierzasz podczas jazdy konnej posłużyć się dodatkowymi pomocami (np. palcatem) – zawsze zapytaj o zgodę instruktora.
 5. Nigdy nie wsiadaj na konia bez odpowiedniego nakrycia chroniącego głowę – toczka lub kasku (toczki i sztylpy wypożyczamy nieodpłatnie). Zadbaj również o odpowiedni strój do jazdy konnej (nawet na lonży), który zapewni Ci komfortową jazdę bez niepotrzebnych obtarć (długie spodnie zakrywające kostkę, najlepiej bez wewnętrznych szwów oraz obuwie o twardej podeszwie).
 6. Będąc na koniu nie odbieraj telefonu komórkowego, zdejmij biżuterię i nie żuj gumy.
 7. Jeśli jesteś w nienajlepszej formie nie wsiadaj na konia. Pamiętaj, nigdy nie wsiadaj na konia będąc pod wpływem alkoholu. Instruktor ma prawo nie dopuścić do jady konnej osoby pod wpływem alkoholu.
 8. O stopniu zaawansowania jeźdźca i rodzaju jazd zawsze decyduje instruktor.
  • Rozwój jeźdźca jest sprawą bardzo indywidualną. Instruktor ocenia umiejętności panowania nad koniem i to on decyduje o gotowości jeźdźca do nowych ćwiczeń.
  • Osoby początkujące – po ok. 10-20 godzinach pracy na lonży są gotowe do jazdy samodzielnej.
  • Osoby samodzielnie kłusujące potrzebują od 15 do 30 godzin pracy by bardzo dobrze opanować jazdę w kłusie ćwiczebnym, panowanie nad koniem oraz jazdę bez strzemion. Po opanowaniu tych umiejętności jeździec jest gotowy na naukę galopu.
  • Osoby, które opanowały bardzo dobrze jazdę w galopie (nie mają problemu z jazdą w pół siadzie oraz w pełnym siadzie, są w stanie bez problemu wysiedzieć konia w galopie nie gubiąc strzemion, potrafią utrzymać prawidłową postawę z dobrze ustawioną nogą w strzemieniu) są gotowe na rozpoczęcie nauki skoków. Potrzebny czas to od około 30 do 50 godzin lekcyjnych.
 9. Niewykorzystane danego dnia lekcje jazdy konnej, będące częścią pakietu, nie przechodzą na kolejny dzień i nie mogą być przekazane osobom trzecim.
 10. Instruktorzy mają prawo do autoryzacji zdjęć i materiałów wideo stworzonych na terenie  Stajni, jeśli mają one zostać udostępnione osobom trzecim lub być opublikowane.
 11. Nauka jazdy konnej prowadzona jest dla osób o wadze do 85 kg.
 12. W przypadku wysokich temperatur (około 30 st. C) oraz wilgotności powietrza, z uwagi na dobro koni, lekcje jazdy mogą być skrócone do 45 min.
 13. Istnieje szereg chorób i dolegliwości, które są przeciwwskazaniem do jazdy konnej, m.in.: zaawansowana skolioza, niestabilność kręgów szyjnych, przepuklina oponowo–rdzeniowa, choroby mięśniowe z osłabieniem mięśniowym, epilepsja, nadciśnienie śródgałkowe, odklejająca się siatkówka, wodogłowie, głębokie upośledzenie umysłowe. Osoby posiadające te schorzenia / choroby nie mają możliwości skorzystania z jazdy konnej w Stajni Iskra, jednak mogą korzystać z innych usług oferowanych przez ośrodek.

a) Pobyt: wakacje, ferie w siodle

 1. Osoby, które zakwaterują się do godziny 17:00 mają możliwość tego samego dnia odbyć jazdę konną. Instruktor wytłumaczy Ci gdzie czekać na lekcję.
 2. Pierwszego dnia o godzinie 20 odbywa się spotkanie, na którym przedstawiane są zasady bezpieczeństwa panujące w Stajni. Instruktor opowiada też o planie na kolejne dni.
 3. Uczestnicy zostają przypisani do grup, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami.
 4. Każdego dnia, do godziny 20:00 tworzony jest plan jazd na następny dzień. Planu szukaj w stajni, na tablicy ogłoszeń.
 5. Uczestnicy obozu sportowego i kursu przygotowawczego do BOJ i SOJ w pakiecie mają dwie godziny jazdy konnej dziennie (rano i po południu), na planie jazd szukają się o godzinie 8:00 i po godzinie 14:00.
 6. Wszyscy jeźdźcy uczestniczący w obozie przychodzą do stajni na godzinę 8:00 w celu nauki czyszczenia, siodłania i przygotowania koni do jazdy konnej. Każdy jeździec samodzielnie jeżdżący ma obowiązek przygotować konia do lekcji. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, poproś o pomoc instruktora, nauczy Cię wszystkich potrzebnych zabiegów.
 7. Osoby chcące podejść do egzaminu na BOJ lub SOJ są zobowiązane odbyć czterodniowy kurs przygotowawczy do egzaminów. Kurs kończy się w czwartek i tego dnia instruktor podejmuje decyzję, którzy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i tym samym podchodzą do egzaminu na odznakę jeździecką w dniu kolejnym. Kurs i egzamin na odznakę to usługi dodatkowe, płatne oddzielnie (zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie).
 8. Dodatkowe jazdy konne odbywają się w godzinach popołudniowych i w celu odbycia ich uczestnik obozu musi się wpisać na listę życzeń. Zastrzega się, że w razie ekstremalnie złych warunków pogodowych (ulewy, wichury itp.) dodatkowe jazdy konne mogą zostać odwołane, a zamiast nich zostaną zaproponowane inne zajęcia związane z końmi (zajęcia stajenne lub wykłady).
 9. Lista życzeń:
  • poranna: znajduje się na barze do godziny 13. Jeśli chcesz zapisać się na popołudniową jazdę, wpisz na listę godzinę, instruktora i konia na którym chcesz jeździć. Umieść również informację nad czym chciałbyś popracować,
  • popołudniowa: na barze znajduje się od godziny 13 do godziny 18. Na tej liście umieść swoje prośby dotyczące porannej jazdy. Lista nie jest obowiązkowa, w planie porannych jazd zawsze będziesz uwzględniony.
 10. Codziennie odbywające się wykłady i zajęcia stajenne pozwalają jeźdźcom przybliżyć tematykę jeździectwa.
 11. Opłaty za usługi dodatkowe (tj. pakiet dodatkowych jazd, kurs na odznakę jeździecką, fotosesja), które zostały wniesione z góry nie podlegają zwrotowi. Uczestnik musi sam zgłaszać się na odpowiednie zajęcia w celu realizacji usług dodatkowych.
 12. Istnieje szereg chorób i dolegliwości, które są przeciwwskazaniem do jazdy konnej, m.in.: zaawansowana skolioza, niestabilność kręgów szyjnych, przepuklina oponowo–rdzeniowa, choroby mięśniowe z osłabieniem mięśniowym, epilepsja, nadciśnienie śródgałkowe, odklejająca się siatkówka, wodogłowie, głębokie upośledzenie umysłowe. Osoby posiadające te schorzenia / choroby nie mają możliwości skorzystania z jazdy konnej w Stajni Iskra, jednak mogą korzystać z innych usług oferowanych przez ośrodek.

b) Pobyt: sezonowy, weekendowy, okolicznościowy

 1. Jeśli w dniu przyjazdu chcesz odbyć swoją pierwszą jazdę, zapytaj o taką możliwość przy zakwaterowaniu lub zadzwoń do instruktora (504 311 006).
 2. Każdego dnia podczas kolacji instruktor zapisuje chętnych do jazdy konnej na następny dzień.
 3. Podczas obiadu zbierane są zapisy na dodatkowe, popołudniowe jazdy.
 4. Codziennie odbywające się wykłady i zajęcia stajenne pozwalają jeźdźcom przybliżyć tematykę jeździectwa.

W przypadku jazd konnych dla osób początkujących i dzieci, członkowie rodziny towarzyszą sobie w zajęciach i pomagają w oprowadzaniu koni.

c) Jazda konna na co dzień

 1. Na wejściu do stajni, po prawej stronie znajduje się plan. Jeśli jesteś umówiony na jazdę odszukaj na planie swoje imię i zobacz na jakim koniu jeździsz. Cierpliwie poczekaj aż podejdzie do Ciebie instruktor, który pomoże Ci dobrać kask i wskaże miejsce do którego musisz się udać by wsiąść na konia.
 2. Na jazdy konne przyjmujemy dzieci powyżej 4 roku życia.
 3. Dzieci od 4 do 9 roku życia wsiadają na konie w obecności i asekuracji rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic ma obowiązek iść przy koniu, prowadzić go lub iść na wysokości dziecka. Jeśli rodzic nie wyraża chęci asekurowania dziecka instruktor ma prawo odwołać lekcje bez zwracania kosztów jazdy konnej.
 4. Pamiętaj, żeby przy umawianiu lekcji poinformować instruktora o niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej dziecka lub osoby dorosłej. W takim przypadku umów się na lekcje hipoterapii. Pamiętaj, że musisz mieć orzeczenie o braku przeciwwskazań do jazdy konnej. Brak orzeczenie lub niepoinformowanie instruktora o niepełnosprawności prowadzi do zaniechania lekcji jazdy konnej.
 5. Za jazdę konną płacimy przed lub po lekcji. Płacimy instruktorowi, który prowadził jazdę.
 6. Lekcja jazdy konnej trwa 60 minut. W czas lekcji wliczone jest przygotowanie do jazdy (założenie kasku, wsiadanie, przygotowanie strzemion) oraz dojazd do placu treningowego lub lasu.
 7. Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie wyjazdu ze stadniny. Jeśli widzisz przed stajnią stojące konie lub wsiadających jeźdźców, nie wyjeżdżaj, poczekaj aż wszystkie konie opuszczą plac przed stajnia. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.
 8. Cennik za jazdę konną dostępny jest na stronie internetowej www.stajniaiskra.pl w zakładce cennik.
 9. Nauka jazdy konnej prowadzona jest dla osób o wadze do 85 kg.
 10. W przypadku wysokich temperatur (około 30 st. C) oraz wilgotności powietrza, z uwagi na dobro koni, lekcje jazdy mogą być skrócone do 45 min.

V. Zasady korzystania z pokoi Pensjonatu ISKRA

 1. Nasze pokoje wynajmujemy na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14 do godziny 11. Jeśli nasz Gość, nie określił inaczej, przyjmujemy, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Meldując się w naszym pensjonacie jesteś zobowiązany do przedstawienia swojego dowodu tożsamości.
 3. Opłatę za nocleg (z uwzględnieniem wpłaconego zadatku) pobieramy przy kwaterowaniu, za pozostałe usługi zamawiane w trakcie pobytu zapłacisz w dniu wyjazdu.
 4. Jeśli chcesz przedłużyć swój pobyt poza wcześniej ustalony czas, koniecznie zgłoś to gospodarzom, Twoją prośbę spełnimy w miarę posiadania wolnych pokoi.
 5. Na początku pobytu sprawdź pokój, w którym się zameldowałeś. Niezwłocznie poinformuj gospodarza o ewentualnych nieprawidłowościach lub uszkodzeniach sprzętu.
 6. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu i wyposażenia pokoi, które powstaną z ich winy. Powinieneś powiadomić nas o szkodzie zaraz po jej stwierdzeniu. Będziesz zobowiązany do niezwłocznej zapłaty za powstałe uszkodzenia i zniszczenia.
 7. W godzinach 22:00 – 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono inne zasady.
 8. Za każdym razem, przy opuszczaniu pokoju, zamknij wszystkie okna i upewnij się, że zamknąłeś drzwi.
 9. Dział rezerwacji wydaje klucze na podstawie karty pobytu. Jeśli zgubisz klucz niezwłocznie poinformuj o tym gospodarzy. Będziesz też zobowiązany do zapłacenia kary za zgubienie klucza w wysokości 50zł.
 10. Jako nasz Gość nie możesz bez naszej wiedzy przyjmować na nocleg osób niezgłoszonych Gospodarzowi. Bez naszej wiedzy nie możesz również przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli osobiście nie korzystasz z pokoju, za którego wynajem już zapłaciłeś.
 11. Zależy nam aby wszyscy nasi Goście czuli się komfortowo i bezpiecznie. Goście zachowujący się agresywnie lub będący pod wpływem środków odurzających mogą zostać wyproszeni z pensjonatu bez prawa do zwrotu wpłaconych należności.
 12. Dokładamy największych starań by zapewnić gościom bezpieczeństwo, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione mienie naszych gości.
 13. Trzymanie zwierząt domowych w pokojach jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem. Pamiętaj by w miejscach ogólnodostępnych Twój pies był na smyczy i w kagańcu.
 14. Na terenie Stajni, z wyłączeniem toalet znajdujących się w pokojach, obowiązuje zakaz załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych. Za złamanie tego zakazu grozi kara w wysokości 500zł.
 15. W pokojach pensjonatu obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu. Za złamanie tego zakazu grozi kara w wysokości 500zł.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe Goście nie mogą używać w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Za złamanie tego zakazu grozi kara w wysokości 500zł.
 17. W przypadku, w którym Gość będzie uchylał się od obowiązku pokrycia szkód lub zapłaty kar (o których mowa w punktach 6, 14, 15 i 18) zastrzegamy sobie, zgodnie z prawem, możliwość zatrzymania mienia Gościa do czasu pokrycia przez niego szkód w ramach ustawowego prawa zastawu.
 18. Pozostawione w pokojach przedmioty odeślemy na wskazany przez Ciebie adres. Jeśli nie dostaniemy od Ciebie takiej dyspozycji, przechowamy je przez 3 miesiące po Twoim wyjeździe.

VI. Proces rezerwacji pobytu w Pensjonacie ISKRA lub udziału w wypoczynku organizowanym przez Stajnię i Pensjonat ISKRA

 1. Rezerwacja pobytu w Pensjonacie ISKRA, nauki jazdy konnej, udziału w zorganizowanym wypoczynku oraz organizacji konferencji oraz innych imprez firmowych odbywa się on-line poprzez wypełnienie Formularza rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.stajniaiskra.pl, w którym Klient poproszony zostanie o dokonanie wyboru rodzaju i terminu pobytu, ilości osób oraz o podanie ich imion i nazwisk, swojego adresu e-mail i numeru telefonu, właściwych do kontaktu, jak również ma możliwość wskazania dodatkowych informacji i życzeń. Przed dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami rezerwacji określonymi w Regulaminie. Przed wysłaniem Formularza rezerwacyjnego Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że zapoznał się z warunkami rezerwacji określonymi w Regulaminie i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym.
 2. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, Klient na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail otrzyma wiadomość zawierającą potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej zawierające podstawowe informacje o dokonanej rezerwacji, w tym rodzaj zarezerwowanego pobytu, oraz cenę należną za zarezerwowany pobyt. Cena pobytu zostanie ustalona na podstawie cennika udostępnionego na stronie internetowej www.stajniaiskra.pl. W wiadomości z potwierdzeniem Rezerwacji Wstępnej wskazany zostanie także numer konta bankowego w celu dokonania wpłaty Zadatku. Zadatek wynosi 40% ceny za zarezerwowany pobyt, z tym zastrzeżeniem, że Zadatek na poczet udziału jednej osoby w wakacyjnym lub zimowym obozie jeździeckim trwającym jeden tydzień wynosi 700,00 zł, a Zadatek na poczet udziału jednej osoby w wakacyjnym lub zimowym obozie jeździeckim trwającym dwa tygodnie wynosi 1.400,00 zł.
 3. Wysokość należnego Zadatku zostanie określona w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej.
 4. Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty Zadatku. Nieopłacenie Zadatku w terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 5. Po wpłacie Zadatku Klient otrzyma wiadomość  e-mail potwierdzającą dokonanie rezerwacji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy przez Klienta ze Stajnią i Pensjonatem ISKRA o wykonanie zarezerwowanych usług. Rezerwacja będzie dokonana na osobę, która będzie dokonywać zapłaty Zadatku.
 6. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Stajnia i Pensjonat ISKRA nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu w trakcie rezerwacji on-line.
 7. Dokonanie rezerwacji jest integralną częścią świadczonych przez nas usług, z którą wiąże się opłata rezerwacyjna wliczona w cenę pobytu, wynosząca 150 zł.
 8. Przy wykwaterowaniu Klient otrzyma od nas paragon lub fakturę

VII Opłaty oraz zasady odstąpienia od umowy, anulowania lub zmiany rezerwacji dokonanej przez osoby prywatne (tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego)

 1. Przy rezerwacji Klient jest zobowiązany do wpłacenia wyliczonego Zadatku.
 2. Zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny pobytu. Zapłata pozostałej części następuje podczas zakwaterowania w Pensjonacie.
 3. Zadatek ma zagwarantować obu stronom dotrzymanie warunków umowy. Dokonując rezerwacji, Klient akceptuje, że wpłacana przez niego kwota Zadatku nie podlega zwrotowi.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Stajnią i Pensjonatem ISKRA, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej nauki jazdy konnej lub zorganizowanego wypoczynku, o którym mowa w części I punkt 3 podpunkt 3 Regulaminu, na zasadach opisanych w punktach 5 lub 7 poniżej oraz prawa odstąpienia wynikającego z przepisów prawa.
 5. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej nauki jazdy konnej lub umowy dotyczącej zorganizowanego wypoczynku, to jest udziału w obozie jeździeckim, półkolonii lub pakietu wypoczynku zawartej ze Stajnią i Pensjonatem ISKRA, w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i można je złożyć na formularzu, stanowiącym  załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity  z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)). W przypadku odstąpienia od umowy w tym terminie Zadatek podlega zwrotowi po potrąceniu opłaty rezerwacyjnej wskazanej w części VI punkt 7 niniejszego Regulaminu. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej usług noclegowych.
 6. W przypadku gdy Klient, o którym mowa w punkcie 5 powyżej dokona rezerwacji w terminie przypadającym na mniej niż 14 dni przed pierwszym dniem zarezerwowanego pobytu uważa się, że Klient zgłosił żądanie wykonania przez Stajnię i Pensjonat ISKRA umowy o zarezerwowany pobyt przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, określonego w punkcie 5 powyżej.
 7. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej zorganizowanego wypoczynku, to jest udziału w obozie jeździeckim, półkolonii lub pakietu wypoczynku w każdym czasie przed zarezerwowanym terminem pobytu, także po upływie 14 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną. Odstąpienie od takiej umowy po upływie 14 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za odstąpienie w wysokości 40% ceny zarezerwowanego pobytu. Opłata za odstąpienie będzie potrącona z kwoty wpłaconego przez klienta Zadatku, a jeżeli kwota Zadatku jest niższa od należnej opłaty za odstąpienie, Klient jest zobowiązany do zapłaty brakującej kwoty na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji jako właściwe do wpłaty zadatku, w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zawiadomienie przez Klienta na co najmniej 30 dni przed zarezerwowanym terminem pobytu o tym, iż nie skorzysta z rezerwacji i nie pojawi się w zarezerwowanym terminie w Stajni i Pensjonacie ISKRA skutkować będzie prawem do odstąpienia przez Stajnię i Pensjonat ISKRA od umowy i zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta w powyższym terminie, iż nie skorzysta z rezerwacji i niepojawienia się w Stajni i Pensjonacie ISKRA, Stajnia i Pensjonat ISKRA może obciążyć Klienta w całości opłatą za zarezerwowany pobyt. Opłata będzie potrącona z kwoty wpłaconego Zadatku, a na pozostałą część opłaty zostanie wystawiona odrębna faktura, która zostanie przesłana na adres korespondencyjny Klienta wskazany przy dokonywaniu rezerwacji.
 9. W okresie przypadającym nie później niż na 30 dni przed terminem przyjazdu wynikającym z dokonanej rezerwacji, istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji, jednak pod warunkiem potwierdzenia przez Stajnię i Pensjonat ISKRA dostępności terminu i zaakceptowania przez Klienta ewentualnych dodatkowych kosztów i warunków związanych ze zmianą terminu pobytu.
 10. Skrócenie przez Klienta pobytu w Stajni i Pensjonacie ISKRA, w tym w przypadku gdy przyjazd ulegnie opóźnieniu, jak również w przypadku gdy ilość osób korzystających z usług Stajni i Pensjonatu ISKRA będzie mniejsza od ilości osób zgłoszonych podczas rezerwacji, opłata za pobyt nie ulega obniżeniu.
 11. Stajnia i Pensjonat zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy w przypadku rażącego naruszania przez Klienta lub osoby zgłoszonej przez Klienta jako uczestnika zarezerwowanego przez Klienta pobytu dóbr osobistych (w tym obrażanie słowne), właścicieli, pracowników Stajni lub Pensjonatu  Iskra lub innych osób korzystających z usług Stajni lub Pensjonatu Iskra w trakcie procesu rezerwacji lub podczas wykonywania usługi.
 12. Jeśli liczba uczestników chcących skorzystać z usług Stajni i Pensjonatu ISKRA w ramach rezerwacji dokonanej przez Klienta nie odpowiada tej ustalonej podczas rezerwacji, Stajnia i Pensjonat ISKRA ma prawo odmówić przyjęcia dodatkowych osób lub odstąpić od umowy i zatrzymać wpłacony Zadatek.
 13. Zarezerwowany pobyt nie ulega żadnym zmianom, w tym w zakresie okresu pobytu, jak i w zakresie zarezerwowanych atrakcji.

VIII Opłaty oraz zasady odstąpienia od umowy, anulowania lub zmiany rezerwacji dokonanej przez osoby niebędące konsumentami (tj. osoby prawne, inne jednostki organizacyjne, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami)

 1. Przy rezerwacji Klient jest zobowiązany do wpłacenia wyliczonego Zadatku.
 2. Zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny pobytu. Zapłata pozostałej części następuje podczas zakwaterowania w Pensjonacie.
 3. Zadatek ma zagwarantować obu stronom dotrzymanie warunków umowy. Dokonując rezerwacji, Klient akceptuje, że wpłacana przez niego kwota Zadatku nie podlega zwrotowi.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Stajnią i Pensjonatem ISKRA, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej organizacji konferencji lub   innej imprezy firmowej lub zorganizowanego wypoczynku, to jest udziału w obozie jeździeckim, półkolonii lub pakietu wypoczynku na zasadach opisanych w punkcie 17-19 poniżej oraz prawa odstąpienia wynikającego z przepisów prawa.
 5. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej organizacji konferencji lub   innej imprezy firmowej lub zorganizowanego wypoczynku, to jest udziału w obozie jeździeckim, półkolonii lub pakietu wypoczynku w każdym czasie przed zarezerwowanym terminem pobytu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną.
 6. Odstąpienie przez Klienta od umowy na co najmniej 3 miesiące przed zarezerwowanym terminem pobytu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za odstąpienie w wysokości 40% ceny zarezerwowanego pobytu. Opłata za odstąpienie będzie potrącona z kwoty wpłaconego przez klienta Zadatku, a jeżeli kwota Zadatku jest niższa od należnej opłaty za odstąpienie, Klient jest zobowiązany do zapłaty brakującej kwoty na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji jako właściwe do wpłaty zadatku, w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Odstąpienie przez Klienta od umowy na mniej niż 3 miesiące przed zarezerwowanym terminem pobytu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za odstąpienie w wysokości 100% ceny zarezerwowanego pobytu. Opłata za odstąpienie będzie potrącona z kwoty wpłaconego Zadatku, a pozostałą część opłaty Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Stajni i Pensjonatu ISKRA w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie wstępnej rezerwacji jako właściwy do wpłaty Zadatku lub zaliczki.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Stajnią i Pensjonatem ISKRA, opisane w punktach 17-19 powyżej, nie przysługuje jednak Klientowi będącemu przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego albo podmiotem prowadzącym działalność odpłatną, który zawarł ze Stajnią i Pensjonatem ISKRA umowę generalną o organizowanie podróży służbowych.
 9. Zawiadomienie przez Klienta na co najmniej 3 miesiące przed zarezerwowanym terminem pobytu o tym, iż nie skorzysta z rezerwacji oraz że Klient lub osoby, na rzecz których dokonał rezerwacji nie pojawią się w zarezerwowanym terminie w Stajni i Pensjonacie ISKRA skutkować będzie prawem do odstąpienia przez Stajnię i Pensjonat ISKRA od umowy i zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta w powyższym terminie, iż nie skorzysta z rezerwacji, a Klient lub osoby, na rzecz których dokonał rezerwacji nie pojawią się w Stajni i Pensjonacie ISKRA w zarezerwowanym terminie, Stajnia i Pensjonat ISKRA może obciążyć Klienta w całości opłatą za zarezerwowany pobyt. Opłata będzie potrącona z kwoty wpłaconego Zadatku, a na pozostałą część opłaty zostanie wystawiona odrębna faktura, która zostanie przesłana na adres korespondencyjny Klienta wskazany przy dokonywaniu rezerwacji.
 10. Skrócenie przez Klienta pobytu w Stajni i Pensjonacie ISKRA, w tym w przypadku gdy przyjazd ulegnie opóźnieniu, jak również w przypadku gdy ilość osób korzystających z usług Stajni i Pensjonatu ISKRA będzie mniejsza od ilości osób zgłoszonych podczas rezerwacji, opłata za pobyt nie ulega obniżeniu.
 11. Stajnia i Pensjonat zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy w przypadku rażącego naruszania przez Klienta lub osoby zgłoszonej przez Klienta jako uczestnika zarezerwowanego przez Klienta pobytu dóbr osobistych (w tym obrażanie słowne), właścicieli, pracowników Stajni lub Pensjonatu  Iskra lub innych osób korzystających z usług Stajni lub Pensjonatu Iskra w trakcie procesu rezerwacji lub podczas wykonywania usługi.
 12. Jeśli liczba uczestników chcących skorzystać z usług Stajni i Pensjonatu ISKRA w ramach rezerwacji dokonanej przez Klienta nie odpowiada tej ustalonej podczas rezerwacji, Stajnia i Pensjonat ISKRA ma prawo odmówić przyjęcia dodatkowych osób lub odstąpić od umowy i zatrzymać wpłacony Zadatek.
 13. Zarezerwowany pobyt nie ulega żadnym zmianom, w tym w zakresie okresu pobytu, jak i w zakresie zarezerwowanych atrakcji.

IX Ochrona Danych Osobowych

 1. W trakcie dokonywania Rezerwacji Stajnia i Pensjonat ISKRA zbiera dane osobowe wskazane przez Klienta w procesie rezerwacji. Dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie Formularza rezerwacyjnego, a przypadku rezerwacji telefonicznej lub rezerwacji przy pomocy wiadomości e-mail poprzez podanie tych danych przez Klienta. Dane osobowe podane przez Klienta są przechowywane są i przetwarzane przez Stajnię i Pensjonat ISKRA na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tzw. RODO oraz Polityce Prywatności – RODO zamieszczonej na stronie internetowej www.stajniaiskra.pl.
 2. Dane osobowe dzieci takie jak imię, nazwisko i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku,  przypisania do odpowiedniej grupy wiekowej oraz ustalenia możliwości udziału dziecka w określonym rodzaju zorganizowanego wypoczynku oraz w celach statystycznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji usług Stajni i Pensjonatu ISKRA.
 4. Klient w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania
 5. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług dostępnych na stronie internetowej www.stajniaiskra.pl Klient akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Stajnię i Pensjonat ISKRA wynikające z Polityki Prywatności – RODO zamieszczonej na stronie internetowej www.stajniaiskra.pl.
 6. Dane osobowe podane przez Klienta będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji, wykonania zawartej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury, w celu administrowania stroną internetową www.stajniaiskra.pl, wykorzystywania cookies, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz do celów marketingowych – w przypadku udzielenia przez Klienta zgody na świadczenie na jego rzecz usług informacyjnych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tzw. RODO
 7. Dbamy o Twoją prywatność, dlatego nie przekazujemy Twoich danych podmiotom zewnętrznym bez wyraźnej konieczności lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Wyłącznie w razie potrzeby przekazujemy podane przez Klienta dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, firmie księgowej, a także ewentualnie firmie ubezpieczeniowej. Obowiązki wynikające z przepisów prawa mogą także stanowić o konieczności przekazania danych osobowych podanych przez Klienta innym podmiotom lub organom.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili Klient może tę zgodę cofnąć. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 9. Stajnia i Pensjonat ISKRA nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść informacji przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub Formularza rezerwacyjnego, dostępnych na stronie www.stajniaiskra.pl, nie podlega ocenie przez żaden system informatyczny. Proponowane ceny usług wynika z cennika Stajni i Pensjonatu ISKRA.
 10. Dokonując rezerwacji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stajnię i Pensjonat ISKRA, ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole, swojego wizerunku lub wizerunku jego dziecka, utrwalonego na zdjęciach, wykonywanych podczas pobytu, w celu umieszczenia go na stronie facebook.com, na stronie instagram.com oraz w witrynie www.stajniaiskra.pl, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Klient przyjmuje do wiadomości, że w dowolnym momencie może odwołać udzielonej zgody, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient potwierdza, że ma świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne.

X Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Stajnię i Pensjonat ISKRA usług, w tym dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną powinny być składane w formie pisemnej na adres Stajni i Pensjonatu ISKRA.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej zwięzły opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Klienta.
 3. Stajnia i Pensjonat ISKRA dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, a jeśli w treści reklamacji nie zostanie wskazany inny adres – na adres podany przy dokonywaniu rezerwacji.
 4. Stajnia i Pensjonat ISKRA informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle umowy zawartej na skutek złożenia rezerwacji usług Stajni i Pensjonatu ISKRA, w tym o możliwości skorzystania z mediacji prowadzonej przez mediatora lub postępowania polubownego przed uprawnionym podmiotem, na przykład Inspekcją Handlową.

XI Prawa własności intelektualnej Stajni i Pensjonatu ISKRA

 1. Wszystkie prawa do treści zawartych na stronie internetowej Stajnia i Pensjonat ISKRA oraz będących składnikiem usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Stajni i Pensjonatowi ISKRA lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Stajnię i Pensjonat ISKRA.
 2. Żaden fragment publikacji, w tym tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie pozostałe dane i informacje, prezentowane na stronie internetowej www.stajniaiskra.pl, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej, utrwalonej na piśmie lub w formie wiadomości e-mail, zgody Stajni i Pensjonatu ISKRA.

XII Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Prawem właściwym dla zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy Stajnią i Pensjonatem ISKRA a klientem jest prawo polskie.

2.    Stajnia i Pensjonat ISKRA ma prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Klienta.

3.   Tekst jednolity Regulaminu zostanie udostępniony na stronie internetowej www.stajniaiskra.pl.

4.   Językiem stosowanym między Stajnią i Pensjonatem ISKRA a Klientem jest język polski.

Copyright © 2022 Stajnia ISKRA
Design: Proformat
crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram