Odznaki jeździeckie

Stajnia ISKRA prowadzi zarówno kursy przygotowawcze do odznak jeździeckich oraz egzaminy na odznakę Jeżdżę Konno, a także na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką. Nasz ośrodek posiada II kategorię PZJ, dysponujemy czterema placami o podłożu piaszczystym, halą, kompletem przeszkód, hotelem dla koni.

Szczegóły dotyczące każdej z odznak oraz ceny znajdują się w zakładkach na dole strony.

UWAGA! Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZJ dotyczącej egzaminów na odznaki jeździeckie, od 15 kwietnia 2019 r. osoby do 15 lat włącznie MAJĄ OBOWIĄZEK zdawania egzaminu w KAMIZELCE JEŹDZIECKIEJ!
Zastrzega się, że planowany egzamin odbędzie się, pod warunkiem uzbierania się minimum 6 jeźdźców, posiadających w dniu egzaminu umiejętności na poziomie danej odznaki. 

BRĄZOWA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Brązowa odznaka jeździecka

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej –brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

CANNIK:

 • Koszt czterodniowego kursu przygotowawczego na Brązową Odznakę Jeździecką - 300 zł (nie zawiera kosztu egzaminu)
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców ze Stajni Iskra - 200 zł
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców z innych stajni - 350 zł + obowiązkowy trening weryfikujący umiejętności (+50 zł)
 • Koszt egzaminu na własnym koniu -  300 zł 

W cenie zawarte są cztery dodatkowe treningi, ukierunkowane na przygotowanie do części ujeżdżeniowej oraz skokowej egzaminu. W cenie są również codzienne wykłady z teorii na BOJ oraz praktyczne porady dot. wszystkich zagadnień związanych z daną odznaką.UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA!

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec w ostatni dzień kursu decyduje czy uczestnik posiada dostateczne umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym przystąpić do egzaminu. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi jedynie koszt kursu.

 


PODRĘCZNIKI:

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są:

1. Akademia jeździecka – Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
2. Nos do przodu – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka

3. Młody jeździec – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
4. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka

UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN:

Część praktyczna:

A)opieka stajenna

 •  prawidłowe podejście do konia;
 •  prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 •  podstawowe zabiegi pielęgnacyjne - czyszczenie;
 •  prowadzenie w ręku i wiązanie

B) Zaliczenie części ujeżdżeniowej  w której musimy swobodnie poruszać się w trzech chodach (Pobierz PROGRAM UJEŻDŻENIOWY)
C) Zaliczenie części skokowej. Parkur składa się z czterech przeszkód w czym pierwsza rozpoczyna się cavaletti i krzyżakiem (Pobierz SCHEMAT USTAWIENIA PRZESZKÓD NA BOJ)

Część teoretyczna – tematy:

 • zachowanie konia;
 • prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
 • podstawy żywienia i technika żywienia;
 • podstawy zdrowia konia;
 • podstawy eksterieru, maści i odmiany;
 • podstawy teorii jazdy konnej;
 • dosiad i jego rodzaje;
 • rodzaje pomocy;
 • podstawowe figury na ujeżdżalni;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

POBIERZ: 
ZESTAW PYTAŃ egzamin teoretyczny BOJ

Oświadczenie przystąpienia do egzaminu i uważnie wypełnij wszystkie dane.

SREBRNA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Srebrna odznaka jeździecka

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej –brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

Srebrna Odznaka Jeździecka odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC (Equivalent of Euro Pony Club Riding Test).

CANNIK:

 • Koszt czterodniowego kursu przygotowawczego - 300 zł (cena nie zawiera egzaminu)
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców ze Stajni Iskra - 250 zł
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców z innych stajni - 350 zł + obowiązkowy trening weryfikujący umiejętności (+50 zł)
 • Koszt egzaminu na własnym koniu - 300 zł

W cenie zawarte są cztery dodatkowe treningi, które są ukierunkowane na przygotowanie do części ujeżdżeniowej jak i skokowej. W cenie są codzienne wykłady z teorii na SOJ oraz praktyczne porady dot. wszystkich zagadnień związanych z daną odznaką.UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA! 

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec w ostatni dzień kursu decyduje czy uczestnik posiada dostateczne umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym przystąpić do egzaminu. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi jedynie koszt kursu.UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Osoby posiadające aktualną klasę sportową są zwolnione z części egzaminu, dotyczącej dziedzinie jaką uprawiają.

A) Opieka stajenna:

 •  znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia – czyszczenie okrywy;
 • włosowej i pielęgnacja kopyt;
 • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu.
   

B) Część ujeżdżeniowa:

 • wykonanie czworoboku klasy P (program P-4 zmodyfikowany) z notą 5,0;
 • niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych;
 • obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu dyskwalifikuje z podejścia do częśći skokowej

Pobierz PROGRAM UJEŻDŻENIOWY

C) Część skokowa
Z tej części egzaminu zwolnione są osoby, mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

Część skokowa polega na pokonaniu 6 przeszkód w wysokości 80 cm (dla kucy wysokość zgodna z ich kategorią, ale maksymalnie 70 cm), ustawionych wg schematu. Wśród przeszkód jedna musi być kombinacją podwójną.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

Pobierz SCHEMAT USTAWIENIA PRZESZKÓD NA SOJ

EGZAMIN TEORETYCZNY

Tematy:

 • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
 • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
 • chody koni;
 • opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
 • figury na ujeżdżalni;
 • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
 • zasady jazdy w terenie;
 • pierwsza pomoc.


POBIERZ: 
ZESTAW PYTAŃ egzamin teoretyczny SOJ 

Oświadczenie przystąpienia do egzaminu i uważnie wypełnij wszystkie dane.

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO

Odznaka Jeżdżę konno

CO DAJE ODZNAKA?

 • zostajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności;
 • jesteś wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego jako Jeździec;
 • zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego trenera czy instruktora;
 • jesteś zwolniony z części praktycznej (opieka stajenna) na egzaminie BOJ.

CANA:

Kurs przygotowawczy oraz egzamin kosztuje - 250 zł

Cena zawiera dwa treningi przygotowujące do odznaki oraz codziennie wykłady poruszające zagadnienia wymagane na części teoretycznej egzaminu.UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA! 

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec na każdym etapie kursu może zadecydować, że uczestnik posiada zbyt małe umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym zakończyć jego kurs. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi koszt tylko za treningi, które zostały przeprowadzone w ramach przygotowania do odznaki (koszt jednego treningu jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na stronie).UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN:

Część praktyczna:

 • prawidłowe podejście do konia;
 • prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 • prowadzenie w ręku i wiązanie;
 • siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu;
 • umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach - w stępie, w kłusie;
 • anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym.

Część teoretyczna – tematy:

 • interpretacja zachowania konia;
 • podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu;
 • podstawy budowy konia, maści i odmiany;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy

POBIERZ: Protokół przystąpienia do egzaminu Jeżdżę Konno i uważnie wypełnij wszystkie dane.

TERMINY EGZAMINÓW

Terminy egzaminów

 
DATA
 
MIEJSCE
 
EGZAMINATOR
 
18.06.2021
 
Sztumskie Pole
 
Iskierko S. Górska
 
25.06.2021
 
Sztumskie Pole
 
Chustak, Głuszkiew
 
02.07.2021
 
Sztumskie Pole
 
Górska, Gruca
 
09.07.2021
 
Sztumskie Pole  
16.07.2021
 
Sztumskie Pole
 
Chustak, Głuszkiew
 
23.07.2021
 
Sztumskie Pole
 
Rąbca, Chustak
 
30.07.2021
 
Sztumskie Pole
 
Lesner, Gruca
 
06.08.2021
 
Sztumskie Pole
 
Skrzeszews, Gruca
 
13.08.2021
 
Sztumskie Pole
 
Górska, Lesner
 
20.08.2021
 
Sztumskie Pole
 
Głuchow, Gruca
 
27.08.2021
 
Sztumskie Pole
 
Rąbca, Gruca
 
 

EGZAMINATORZY: Helena Zagor, Józef Zagor oraz Marta Głuchowska. Dotychczas w ISKRZE odbyło się ok. 30 egzaminów. W ostatnie wakacje spod ręki Pani Marty (NASZA KADRA - sprawdź) wyszło blisko 40 odznak.

INFORMACJE I ZAPISY: tel. 504 311 006 / instruktor@stajniaiskra.pl

POBIERZ: Oświadczenie przystąpienia do egzaminu i uważnie wypełnij wszystkie dane.

POBYTY DLA JEŹDŹCA I KONIA WARTO POZNAĆ

Stajnia ISKRA ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA