Odznaki jeździeckie

Stajnia ISKRA prowadzi zarówno kursy przygotowawcze do odznak jeździeckich oraz egzaminy na odznakę Jeżdżę Konno, a także na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką. Nasz ośrodek posiada II kategorię PZJ, dysponujemy czterema placami o podłożu piaszczystym, halą, kompletem przeszkód, hotelem dla koni.

Szczegóły dotyczące każdej z odznak oraz ceny znajdują się w zakładkach na dole strony.

UWAGA! Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZJ dotyczącej egzaminów na odznaki jeździeckie, od 15 kwietnia 2019 r. osoby do 15 lat włącznie MAJĄ OBOWIĄZEK zdawania egzaminu w KAMIZELCE JEŹDZIECKIEJ!

BRĄZOWA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Brązowa odznaka jeździecka

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej –brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

CANNIK:

 • Koszt czterodniowego kursu przygotowawczego na Brązową Odznakę Jeździecką - 300 zł (nie zawiera kosztu egzaminu)
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców ze Stajni Iskra - 200 zł
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców z innych stajni - 350 zł + obowiązkowy trening weryfikujący umiejętności (+50 zł)
 • Koszt egzaminu na własnym koniu -  300 zł 

W cenie zawarte są cztery dodatkowe treningi, ukierunkowane na przygotowanie do części ujeżdżeniowej oraz skokowej egzaminu. W cenie są również codzienne wykłady z teorii na BOJ oraz praktyczne porady dot. wszystkich zagadnień związanych z daną odznaką.UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA!

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec w ostatni dzień kursu decyduje czy uczestnik posiada dostateczne umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym przystąpić do egzaminu. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi jedynie koszt kursu.

 


PODRĘCZNIKI:

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są:

1. Akademia jeździecka – Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
2. Nos do przodu – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka

3. Młody jeździec – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
4. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka

UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN:

Część praktyczna:

A)opieka stajenna

 •  prawidłowe podejście do konia;
 •  prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 •  podstawowe zabiegi pielęgnacyjne - czyszczenie;
 •  prowadzenie w ręku i wiązanie

B) Zaliczenie części ujeżdżeniowej  w której musimy swobodnie poruszać się w trzech chodach (Pobierz PROGRAM UJEŻDŻENIOWY)
C) Zaliczenie części skokowej. Parkur składa się z czterech przeszkód w czym pierwsza rozpoczyna się cavaletti i krzyżakiem (Pobierz SCHEMAT USTAWIENIA PRZESZKÓD NA BOJ)

Część teoretyczna – tematy:

 • zachowanie konia;
 • prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
 • podstawy żywienia i technika żywienia;
 • podstawy zdrowia konia;
 • podstawy eksterieru, maści i odmiany;
 • podstawy teorii jazdy konnej;
 • dosiad i jego rodzaje;
 • rodzaje pomocy;
 • podstawowe figury na ujeżdżalni;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

POBIERZ: 
ZESTAW PYTAŃ egzamin teoretyczny BOJ

Oświadczenie przystąpienia do egzaminu i uważnie wypełnij wszystkie dane.

SREBRNA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Srebrna odznaka jeździecka

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej –brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

Srebrna Odznaka Jeździecka odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC (Equivalent of Euro Pony Club Riding Test).

CANNIK:

 • Koszt czterodniowego kursu przygotowawczego - 300 zł (cena nie zawiera egzaminu)
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców ze Stajni Iskra - 250 zł
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców z innych stajni - 350 zł + obowiązkowy trening weryfikujący umiejętności (+50 zł)
 • Koszt egzaminu na własnym koniu - 300 zł

W cenie zawarte są cztery dodatkowe treningi, które są ukierunkowane na przygotowanie do części ujeżdżeniowej jak i skokowej. W cenie są codzienne wykłady z teorii na SOJ oraz praktyczne porady dot. wszystkich zagadnień związanych z daną odznaką.UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA! 

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec w ostatni dzień kursu decyduje czy uczestnik posiada dostateczne umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym przystąpić do egzaminu. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi jedynie koszt kursu.UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Osoby posiadające aktualną klasę sportową są zwolnione z części egzaminu, dotyczącej dziedzinie jaką uprawiają.

A) Opieka stajenna:

 •  znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia – czyszczenie okrywy;
 • włosowej i pielęgnacja kopyt;
 • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu.
   

B) Część ujeżdżeniowa:

 • wykonanie czworoboku klasy P (program P-4 zmodyfikowany) z notą 5,0;
 • niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych;
 • obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu dyskwalifikuje z podejścia do częśći skokowej

Pobierz PROGRAM UJEŻDŻENIOWY

C) Część skokowa
Z tej części egzaminu zwolnione są osoby, mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

Część skokowa polega na pokonaniu 6 przeszkód w wysokości 80 cm (dla kucy wysokość zgodna z ich kategorią, ale maksymalnie 70 cm), ustawionych wg schematu. Wśród przeszkód jedna musi być kombinacją podwójną.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

Pobierz SCHEMAT USTAWIENIA PRZESZKÓD NA SOJ

EGZAMIN TEORETYCZNY

Tematy:

 • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
 • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
 • chody koni;
 • opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
 • figury na ujeżdżalni;
 • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
 • zasady jazdy w terenie;
 • pierwsza pomoc.


POBIERZ: 
ZESTAW PYTAŃ egzamin teoretyczny SOJ 

Oświadczenie przystąpienia do egzaminu i uważnie wypełnij wszystkie dane.

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO

Odznaka Jeżdżę konno

CO DAJE ODZNAKA?

 • zostajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności;
 • jesteś wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego jako Jeździec;
 • zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego trenera czy instruktora;
 • jesteś zwolniony z części praktycznej (opieka stajenna) na egzaminie BOJ.

CANA:

Kurs przygotowawczy oraz egzamin kosztuje - 250 zł

Cena zawiera dwa treningi przygotowujące do odznaki oraz codziennie wykłady poruszające zagadnienia wymagane na części teoretycznej egzaminu.UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA! 

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec na każdym etapie kursu może zadecydować, że uczestnik posiada zbyt małe umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym zakończyć jego kurs. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi koszt tylko za treningi, które zostały przeprowadzone w ramach przygotowania do odznaki (koszt jednego treningu jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na stronie).UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN:

Część praktyczna:

 • prawidłowe podejście do konia;
 • prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 • prowadzenie w ręku i wiązanie;
 • siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu;
 • umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach - w stępie, w kłusie;
 • anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym.

Część teoretyczna – tematy:

 • interpretacja zachowania konia;
 • podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu;
 • podstawy budowy konia, maści i odmiany;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy

POBIERZ: Protokół przystąpienia do egzaminu Jeżdżę Konno i uważnie wypełnij wszystkie dane.

TERMINY EGZAMINÓW

Terminy egzaminów

WAKACJE 2021

EGZAMINATORZY: Helena Zagor, Józef Zagor oraz Marta Głuchowska. Dotychczas w ISKRZE odbyło się ok. 30 egzaminów. W ostatnie wakacje spod ręki Pani Marty (NASZA KADRA - sprawdź) wyszło blisko 40 odznak.

INFORMACJE I ZAPISY: tel. 504 311 006 / instruktor@stajniaiskra.pl

POBIERZ: Oświadczenie przystąpienia do egzaminu i uważnie wypełnij wszystkie dane.

POBYTY DLA JEŹDŹCA I KONIA WARTO POZNAĆ

Stajnia ISKRA ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA