Odznaki jeździeckie

Stajnia ISKRA prowadzi zarówno kursy przygotowawcze do odznak jeździeckich oraz egzaminy na odznakę Jeżdżę Konno, a także na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką. Nasz ośrodek posiada II kategorię PZJ, dysponujemy czterema placami o podłożu piaszczystym, halą, kompletem przeszkód, hotelem dla koni. Szczegóły dotyczące każdej z odznak oraz ceny znajdują się w zakładkach na dole strony.

Polski Związek Jeździecki wprowadził system czterostopniowej odznaki jeździeckiej – Jeżdżę Konno, Brązowej, Srebrnej i Złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno, jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki.

UWAGA!
Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZJ dotyczącej egzaminów na odznaki jeździeckie, od 15 kwietnia 2019 r. osoby do 15 lat włącznie MAJĄ OBOWIĄZEK zdawania egzaminu w KAMIZELCE JEŹDZIECKIEJ!

Od dnia 01.01.2022 r. obowiązuje pełna ścieżka odznak dla jeźdźców tj. Jeżdżę Konno - BOJ - SOJ - ZOJ, bez możliwości pominięcia, którejkolwiek z nich. 
Zastrzega się, że planowany egzamin odbędzie się, pod warunkiem uzbierania się minimum 6 jeźdźców, posiadających w dniu egzaminu umiejętności na poziomie danej odznaki. 


 

DO POBRANIA

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO

Odznaka Jeżdżę konno

Minimalny wiek egzaminowanego: 6 lat. (wg rocznika urodzenia)

CO DAJE ODZNAKA?

 • zostajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności;
 • jesteś wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego jako Jeździec;
 • zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego trenera czy instruktora;
 • jesteś zwolniony z części praktycznej (opieka stajenna) na egzaminie BOJ.

CANA:

 • Kurs przygotowawczy oraz egzamin | 250 pln

Cena zawiera dwa treningi przygotowujące do odznaki oraz codziennie wykłady poruszające zagadnienia wymagane na części teoretycznej egzaminu.

 • Egzamin na odznakę Jeżdżę Konno dla osób korzystających z kursu i egzaminu BOJ | 150 pln


UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA! 

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec na każdym etapie kursu może zadecydować, że uczestnik posiada zbyt małe umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym zakończyć jego kurs. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi koszt tylko za treningi, które zostały przeprowadzone w ramach przygotowania do odznaki (koszt jednego treningu jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na stronie).UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN:

a. opieka stajenna – zadania:
• Podejdź do konia i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyprowadź konia z boksu i przywiąż bezpiecznym węzłem. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyczyść kopyta. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyczyść konia. Wymień podstawowy sprzęt służący do pielęgnacji konia i opisz czynności, które wykonujesz.
• Wskaż następujące części ciała konia: kłąb, lędźwie, słabiznę, staw barkowy, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, guz biodrowy, guz kulszowy, udo, kolano, podudzie, staw skokowy, nadpęcie, staw pęcinowy, pęcinę, koronkę, kopyto, strzałkę, kasztany, ostrogi, sanki, ganasze, potylicę, mostek.
• Przynieś i załóż ogłowie wędzidłowe. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień najważniejsze części ogłowia wędzidłowego.
• Zademonstruj poprawne dopasowanie ogłowia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Przynieś siodło i osiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień części siodła sportowego.
• Załóż ochraniacze. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów ochraniaczy.
• Wyprowadź konia ze stajni i zawróć. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Przygotuj konia do wsiadania i wsiądź. Dopasuj długość puślisk i podciągnij popręg. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Zsiądź z konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Rozsiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Zdejmij ogłowie i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Załóż derkę. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów derek.


b. pokazanie na koniu podstawowych elementów:
• Jazda w zastępie w stępie i w kłusie z utrzymaniem stałych odległości między końmi
• Kłus anglezowany, zmiana nogi w kłusie, półsiad w kłusie
• Zagalopowanie na prawidłową nogę, galop w półsiadzie
• Przejścia: stęp-kłus / kłus-galop / galop-kłus / kłus-stęp /
• Zatrzymanie ze stępa.
• Przejazd przez trzy drągi ustawione na stęp.
• Przejazd przez trzy drągi ustawione na kłus.
• Wykonanie następujących figur na ujeżdżalni:
- Wolta
- Półwolta
- Zmiana kierunku przez ujeżdżalnię lub pokazanie na czworoboku 

POBIERZ: Jeżdżę Konno | CZĘŚĆ STAJENNA zadania i wymagane wykonanie.

BRĄZOWA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Brązowa odznaka jeździecka

Minimalny wiek egzaminowanego: 7 lat. (wg rocznika urodzenia)
Warunkiem przystąpienia do egzamin jest posiadanie odznaki Jeżdżę Konno.

CANNIK:

 • Koszt czterodniowego kursu przygotowawczego na Brązową Odznakę Jeździecką - 300 zł (nie zawiera kosztu egzaminu)
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców ze Stajni Iskra - 200 zł
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców z innych stajni - 350 zł + obowiązkowy trening weryfikujący umiejętności (+50 zł)
 • Koszt egzaminu na własnym koniu -  300 zł 

W cenie zawarte są cztery dodatkowe treningi, ukierunkowane na przygotowanie do części ujeżdżeniowej oraz skokowej egzaminu. W cenie są również codzienne wykłady z teorii na BOJ oraz praktyczne porady dot. wszystkich zagadnień związanych z daną odznaką.UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA!

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec w ostatni dzień kursu decyduje czy uczestnik posiada dostateczne umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym przystąpić do egzaminu. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi jedynie koszt kursu.

 


PODRĘCZNIKI:

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są:

1. Akademia jeździecka – Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
2. Nos do przodu – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka

3. Młody jeździec – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
4. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka

UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN:

a. część praktyczna:

• pokazanie na czworoboku (program dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie) podstawowych trzech chodów konia w prawidłowym dosiadzie i z prawidłowym użyciem pomocy. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.
Wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok lub trzeci błąd w programie eliminują z egzaminu.
• pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej, podczas której należy oddać 6 skoków przez przeszkody maksymalnie o wysokości 70 - 75 cm, w tym skok z kłusa przez przeszkodę ze wskazówką, wysokość przeszkód dla kuców maksymalnie 60 cm. Przejazd zakończony jest obowiązkowym przejście do kłusa, a następnie stępa i opuszczeniem parkuru w stępie.
Wzory parkurów dostępne są na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie.
Trzecie nieposłuszeństwo konia/ kuca, upadek jeźdźca lub konia/ kuca oraz brak panowania nad koniem/ kucem – eliminują z egzaminu.

Podczas egzaminu w części ujeżdzeniowej stosuje się kiełzna zgodne z regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia, w części skokowej dopuszcza się jedynie kiełzna wędzidłowe zgodne z regulaminem dyscypliny skoków przez przeszkody. Dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: wytoka lub wypinaczy, ochraniaczy i jazda z batem, zgodnie z przepisami dyscyplin. Nie jest dozwolone użycie ostróg.
Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową zwalniani są zawodnicy posiadający dowolną klasę sportową, a także z części skokowej egzaminu osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

b. część teoretyczna - zagadnienia :
• zachowanie konia;
• prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
• podstawy żywienia i technika żywienia;
• podstawy zdrowia konia;
• podstawy eksterieru, maści i odmiany;
• podstawy teorii jazdy konnej;
• dosiad;
• rodzaje pomocy;
• podstawowe figury na ujeżdżalni;
• zasady zachowania na ujeżdżalni;
• sprzęt jeździecki i strój do jazdy.


POBIERZ: 

SREBRNA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Srebrna odznaka jeździecka

Minimalny wiek egzaminowanego: 9 lat (wg rocznika urodzenia)

Srebrna Odznaka Jeździecka odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC (Equivalent of Euro Pony Club Riding Test).

CANNIK:

 • Koszt czterodniowego kursu przygotowawczego - 300 zł (cena nie zawiera egzaminu)
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców ze Stajni Iskra - 250 zł
 • Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców z innych stajni - 350 zł + obowiązkowy trening weryfikujący umiejętności (+50 zł)
 • Koszt egzaminu na własnym koniu - 300 zł

W cenie zawarte są cztery dodatkowe treningi, które są ukierunkowane na przygotowanie do części ujeżdżeniowej jak i skokowej. W cenie są codzienne wykłady z teorii na SOJ oraz praktyczne porady dot. wszystkich zagadnień związanych z daną odznaką.UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA! 

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec w ostatni dzień kursu decyduje czy uczestnik posiada dostateczne umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym przystąpić do egzaminu. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi jedynie koszt kursu.UBIÓR

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN 

a. część praktyczna:
• część ujeżdżeniowa – wykonanie czworoboku klasy P (dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce System Szkolenia / Odznaki Jeździeckie). Niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych.
Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.
Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje nie dopuszczenie do zdawania części w skokach.
Wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok lub trzeci błąd w programie eliminują z egzaminu.
• część skokowa – pokonanie 7 skoków o wysokości 80-85 cm (w tym jeden szereg dwuczłonowy) Kuce – wysokość przeszkód maksymalnie 70 cm. Obowiązuje dosiad skokowy. Przejazd zakończony jest obowiązkowym przejście do kłusa, a następnie stępa i opuszczeniem parkuru w stępie.

Wzory parkurów dostępne są na stronie www.pzj.pl w zakładce System Szkolenia / Odznaki Jeździeckie.
Drugie nieposłuszeństwo konia/ kuca, upadek jeźdźca lub konia/ kuca oraz brak panowania nad koniem/ kucem - eliminują z egzaminu.
Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny skoki przez przeszkody.

Podczas egzaminu w części ujeżdżeniowej stosuje się kiełzna zgodne z regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia, w części skokowej dopuszcza się jedynie kiełzna wędzidłowe zgodne z regulaminem dyscypliny skoków przez przeszkody. Dozwolone jest użycie ochraniaczy i jazda z batem. Użycie ostróg jest dopuszczalne za zgodą komisji egzaminacyjnej.

Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Srebrną zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

b. część teoretyczna – zagadnienia:
• rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
• rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
• chody koni;
• opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
• figury na ujeżdżalni;
• podstawy teorii skoków przez przeszkody;
• zasady jazdy w terenie;
• pierwsza pomoc.

Pytania na egzaminie teoretycznym – min. 3 pytania z powyższych tematów.
Poruszane zagadnienia i formę pytań należy dostosować do wieku zdającego.

 POBIERZ: 

TERMINY EGZAMINÓW

Terminy egzaminów

 
DATA
 
MIEJSCE
 
EGZAMINATOR
 
18.06.2021
 
Sztumskie Pole
 
Iskierko S. Górska
 
25.06.2021
 
Sztumskie Pole
 
Chustak, Głuszkiew
 
02.07.2021
 
Sztumskie Pole
 
Górska, Gruca
 
09.07.2021
 
Sztumskie Pole  
16.07.2021
 
Sztumskie Pole
 
Chustak, Głuszkiew
 
23.07.2021
 
Sztumskie Pole
 
Rąbca, Chustak
 
30.07.2021
 
Sztumskie Pole
 
Lesner, Gruca
 
06.08.2021
 
Sztumskie Pole
 
Skrzeszews, Gruca
 
13.08.2021
 
Sztumskie Pole
 
Górska, Lesner
 
20.08.2021
 
Sztumskie Pole
 
Głuchow, Gruca
 
27.08.2021
 
Sztumskie Pole
 
Rąbca, Gruca
 
 

INFORMACJE I ZAPISY: tel. 504 311 006 / instruktor@stajniaiskra.pl

 

POBYTY DLA JEŹDŹCA I KONIA WARTO POZNAĆ

Stajnia ISKRA ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA