Odznaki jeździeckie

Stajnia ISKRA prowadzi zarówno kursy przygotowawcze do odznak jeździeckich oraz egzaminy na odznakę Jeżdżę Konno, a także na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką. Nasz ośrodek posiada II kategorię PZJ, dysponujemy czterema placami o podłożu piaszczystym, halą, kompletem przeszkód, hotelem dla koni. Szczegóły dotyczące każdej z odznak oraz ceny znajdują się w zakładkach na dole strony.

Polski Związek Jeździecki wprowadził system czterostopniowej odznaki jeździeckiej – Jeżdżę Konno, Brązowej, Srebrnej i Złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno, jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki.

UWAGA!
Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZJ dotyczącej egzaminów na odznaki jeździeckie, od 15 kwietnia 2019 r. osoby do 15 lat włącznie MAJĄ OBOWIĄZEK zdawania egzaminu w KAMIZELCE JEŹDZIECKIEJ!

Od dnia 01.01.2022 r. obowiązuje pełna ścieżka odznak dla jeźdźców tj. Jeżdżę Konno - BOJ - SOJ - ZOJ, bez możliwości pominięcia, którejkolwiek z nich. 
Zastrzega się, że planowany egzamin odbędzie się, pod warunkiem uzbierania się minimum 6 jeźdźców, posiadających w dniu egzaminu umiejętności na poziomie danej odznaki.

Osoba chcąca przystąpić do egzaminu na odznakę jeździecką powinna założyć konto w systemie ARTEMOR PZJ, a następnie za jego pośrednictwem zapisać się na wybrany egzamin. W przypadku problemów z utworzeniem konta, zapisaniem się na egzamin lub w razie konieczności odzyskania dostępu do konta Artemor, można skorzystać z pomocy pracownika Stajni Iskra (tel. 512 666 120). Koszt usługi wynosi 150 pln. 


 

DO POBRANIA

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO

Odznaka Jeżdżę konno

Minimalny wiek egzaminowanego: 6 lat. (wg rocznika urodzenia)

CO DAJE ODZNAKA?

 • zostajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności;
 • jesteś wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego jako Jeździec;
 • zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego trenera czy instruktora;
 • jesteś zwolniony z części praktycznej (opieka stajenna) na egzaminie BOJ.

CENNIK:

 • Dwudniowy kursu przygotowawczy na Odznakę Jeżdżę Konno | 200 zł (nie zawiera kosztu egzaminu)
 • Egzamin | 150 zł
 • Wynajem konia na egzamin | 80 pln

Cena zawiera dwa treningi przygotowujące do odznaki oraz codziennie wykłady poruszające zagadnienia wymagane na części teoretycznej egzaminu.
 UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA! 

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec na każdym etapie kursu może zadecydować, że uczestnik posiada zbyt małe umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym zakończyć jego kurs. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi koszt tylko za treningi, które zostały przeprowadzone w ramach przygotowania do odznaki (koszt jednego treningu jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na stronie).UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN:

a. opieka stajenna – zadania:
• Podejdź do konia i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyprowadź konia z boksu i przywiąż bezpiecznym węzłem. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyczyść kopyta. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyczyść konia. Wymień podstawowy sprzęt służący do pielęgnacji konia i opisz czynności, które wykonujesz.
• Wskaż następujące części ciała konia: kłąb, lędźwie, słabiznę, staw barkowy, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, guz biodrowy, guz kulszowy, udo, kolano, podudzie, staw skokowy, nadpęcie, staw pęcinowy, pęcinę, koronkę, kopyto, strzałkę, kasztany, ostrogi, sanki, ganasze, potylicę, mostek.
• Przynieś i załóż ogłowie wędzidłowe. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień najważniejsze części ogłowia wędzidłowego.
• Zademonstruj poprawne dopasowanie ogłowia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Przynieś siodło i osiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień części siodła sportowego.
• Załóż ochraniacze. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów ochraniaczy.
• Wyprowadź konia ze stajni i zawróć. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Przygotuj konia do wsiadania i wsiądź. Dopasuj długość puślisk i podciągnij popręg. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Zsiądź z konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Rozsiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Zdejmij ogłowie i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Załóż derkę. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów derek.


b. pokazanie na koniu podstawowych elementów:
• Jazda w zastępie w stępie i w kłusie z utrzymaniem stałych odległości między końmi
• Kłus anglezowany, zmiana nogi w kłusie, półsiad w kłusie
• Zagalopowanie na prawidłową nogę, galop w półsiadzie
• Przejścia: stęp-kłus / kłus-galop / galop-kłus / kłus-stęp /
• Zatrzymanie ze stępa.
• Przejazd przez trzy drągi ustawione na stęp.
• Przejazd przez trzy drągi ustawione na kłus.
• Wykonanie następujących figur na ujeżdżalni:
- Wolta
- Półwolta
- Zmiana kierunku przez ujeżdżalnię lub pokazanie na czworoboku 

POBIERZ: Jeżdżę Konno | CZĘŚĆ STAJENNA zadania i wymagane wykonanie.

BRĄZOWA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Brązowa odznaka jeździecka

Minimalny wiek egzaminowanego: 7 lat. (wg rocznika urodzenia)
Warunkiem przystąpienia do egzamin jest posiadanie odznaki Jeżdżę Konno.

CANNIK:

 • Czterodniowy kursu przygotowawczy na Brązową Odznakę Jeździecką | 320 zł (nie zawiera kosztu egzaminu)
 • Egzamin | 280 zł
 • Wynajem konia na egzamin | 180 pln 
   

W cenie zawarte są cztery dodatkowe treningi, ukierunkowane na przygotowanie do części ujeżdżeniowej oraz skokowej egzaminu. W cenie są również codzienne wykłady z teorii na BOJ oraz praktyczne porady dot. wszystkich zagadnień związanych z daną odznaką.UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA!

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec w ostatni dzień kursu decyduje czy uczestnik posiada dostateczne umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym przystąpić do egzaminu. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi jedynie koszt kursu.

 


PODRĘCZNIKI:

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są:

1. Akademia jeździecka – Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
2. Nos do przodu – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka

3. Młody jeździec – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
4. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka

UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN:

a. część praktyczna:

• pokazanie na czworoboku (program dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie) podstawowych trzech chodów konia w prawidłowym dosiadzie i z prawidłowym użyciem pomocy. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.
Wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok lub trzeci błąd w programie eliminują z egzaminu.
• pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej, podczas której należy oddać 6 skoków przez przeszkody maksymalnie o wysokości 70 - 75 cm, w tym skok z kłusa przez przeszkodę ze wskazówką, wysokość przeszkód dla kuców maksymalnie 60 cm. Przejazd zakończony jest obowiązkowym przejście do kłusa, a następnie stępa i opuszczeniem parkuru w stępie.
Wzory parkurów dostępne są na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie.
Trzecie nieposłuszeństwo konia/ kuca, upadek jeźdźca lub konia/ kuca oraz brak panowania nad koniem/ kucem – eliminują z egzaminu.

Podczas egzaminu w części ujeżdzeniowej stosuje się kiełzna zgodne z regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia, w części skokowej dopuszcza się jedynie kiełzna wędzidłowe zgodne z regulaminem dyscypliny skoków przez przeszkody. Dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: wytoka lub wypinaczy, ochraniaczy i jazda z batem, zgodnie z przepisami dyscyplin. Nie jest dozwolone użycie ostróg.
Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową zwalniani są zawodnicy posiadający dowolną klasę sportową, a także z części skokowej egzaminu osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

b. część teoretyczna - zagadnienia :
• zachowanie konia;
• prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
• podstawy żywienia i technika żywienia;
• podstawy zdrowia konia;
• podstawy eksterieru, maści i odmiany;
• podstawy teorii jazdy konnej;
• dosiad;
• rodzaje pomocy;
• podstawowe figury na ujeżdżalni;
• zasady zachowania na ujeżdżalni;
• sprzęt jeździecki i strój do jazdy.


POBIERZ: 

SREBRNA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Srebrna odznaka jeździecka

Minimalny wiek egzaminowanego: 9 lat (wg rocznika urodzenia)

Srebrna Odznaka Jeździecka odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC (Equivalent of Euro Pony Club Riding Test).

CENNIK:

 • Czterodniowy kursu przygotowawczy na Srebrną Odznakę Jeździecką | 320 zł (nie zawiera kosztu egzaminu)
 • Egzamin | 320 zł
 • Wynajem konia na egzamin | 180 pln

W cenie zawarte są cztery dodatkowe treningi, które są ukierunkowane na przygotowanie do części ujeżdżeniowej jak i skokowej. W cenie są codzienne wykłady z teorii na SOJ oraz praktyczne porady dot. wszystkich zagadnień związanych z daną odznaką.UWAGA, OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE NA KONIACH ZE STAJNI ISKRA! 

Uczestniczenie w kursie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu na odznakę jeździecką. Podczas kursu weryfikuje się umiejętności jeźdźca, a tym samym świadomość prowadzenia konia i powodowania nim, gotowość do wykonania elementów wynikających z programu egzaminu, a także pokonania parkuru. 

Szkoleniowiec w ostatni dzień kursu decyduje czy uczestnik posiada dostateczne umiejętności, aby zdobyć daną odznakę i tym samym przystąpić do egzaminu. Szkoleniowiec może również podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z egzaminu lub dalszej części kursu, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo kursanta lub konia.
W przypadku podjęcia przez szkoleniowca decyzji o wykluczeniu uczestnika z kursu lub egzaminu, to uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi jedynie koszt kursu.UBIÓR

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN 

a. część praktyczna:
• część ujeżdżeniowa – wykonanie czworoboku klasy P (dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce System Szkolenia / Odznaki Jeździeckie). Niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych.
Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.
Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje nie dopuszczenie do zdawania części w skokach.
Wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok lub trzeci błąd w programie eliminują z egzaminu.
• część skokowa – pokonanie 7 skoków o wysokości 80-85 cm (w tym jeden szereg dwuczłonowy) Kuce – wysokość przeszkód maksymalnie 70 cm. Obowiązuje dosiad skokowy. Przejazd zakończony jest obowiązkowym przejście do kłusa, a następnie stępa i opuszczeniem parkuru w stępie.

Wzory parkurów dostępne są na stronie www.pzj.pl w zakładce System Szkolenia / Odznaki Jeździeckie.
Drugie nieposłuszeństwo konia/ kuca, upadek jeźdźca lub konia/ kuca oraz brak panowania nad koniem/ kucem - eliminują z egzaminu.
Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny skoki przez przeszkody.

Podczas egzaminu w części ujeżdżeniowej stosuje się kiełzna zgodne z regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia, w części skokowej dopuszcza się jedynie kiełzna wędzidłowe zgodne z regulaminem dyscypliny skoków przez przeszkody. Dozwolone jest użycie ochraniaczy i jazda z batem. Użycie ostróg jest dopuszczalne za zgodą komisji egzaminacyjnej.

Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Srebrną zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

b. część teoretyczna – zagadnienia:
• rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
• rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
• chody koni;
• opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
• figury na ujeżdżalni;
• podstawy teorii skoków przez przeszkody;
• zasady jazdy w terenie;
• pierwsza pomoc.

Pytania na egzaminie teoretycznym – min. 3 pytania z powyższych tematów.
Poruszane zagadnienia i formę pytań należy dostosować do wieku zdającego.

 POBIERZ: 

TERMINY EGZAMINÓW

Terminy egzaminów WKRÓTCE

 
DATA
 
RODZAJ ODZNAKI
 
EGZAMINATOR
 
06.05.2023
Jeżdżę Konno
 
 
07.05.2023 BOJ / SOJ / ZOJ  
21.06.2023 Jeżdżę Konno  
23.06.2023 BOJ / SOJ  
28.06.2023 Jeżdżę Konno  
30.06.2023 BOJ / SOJ  
05.07.2023 Jeżdżę Konno  
07.07.2023 BOJ / SOJ  
12.07.2023 Jeżdżę Konno  
14.07.2023 BOJ / SOJ  
19.07.2023 Jeżdżę Konno  
21.07.2023 BOJ / SOJ  
26.07.2023 Jeżdżę Konno  
28.07.2023 BOJ / SOJ  
02.08.2023 Jeżdżę Konno  
04.08.2023 BOJ / SOJ  
09.08.2023 Jeżdżę Konno  
11.08.2023 BOJ / SOJ  
16.08.2023 Jeżdżę Konno  
18.08.2023 BOJ / SOJ  
23.08.2023 Jeżdżę Konno  
25.08.2023 BOJ / SOJ  
 

INFORMACJE I ZAPISY: tel. 504 311 006 / instruktor@stajniaiskra.pl

 

POBYTY DLA JEŹDŹCA I KONIA WARTO POZNAĆ

Stajnia ISKRA ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA