Zadzwoń
Napisz
Lokalizuj
2015-11-17

I Forum „Ekonomia ku wolności” - relacja

Za nami I Forum „Ekonomia ku wolności”, które odbyło się 13.11. (piątek) w Sztumskim Centrum Kultury. Spotkanie dotyczyło między innymi innowacyjnego modelu partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób osadzonych. Projekt realizowany był w szerokim partnerstwie zawiązanym między Zakładem Karnym w Sztumie, Spółdzielnią socjalną ISKRA a Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku. Do projektu dołączyły także Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu.

Celem zawartego porozumienia była realizacja programu „Ekonomia ku Wolności” zakładającego aktywizację zawodową i społeczną osób skazanych i opuszczających zakłady karne przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej. Zaprezentowano model, który został stworzony w oparciu o lokalne potencjały, współpracę samorządu, sektora społecznego, biznesu i Zakładu Karnego w Sztumie. Podczas jego tworzenia czerpano z lokalnych zasobów, które są najmocniejszą stroną całego projektu. Wśród prelegentów dzielących się swoim doświadczeniem byli m.in. burmistrz Sztumu Leszek Tabor, mjr Kazimierz Rymer zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, Jakub Gossa wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Iskra.

I Forum „Ekonomia ku wolności’ cieszyło się dużym zainteresowaniem, przyjechały delegacje z Gdańska, Wejherowa, Elbląga, Grudziądza, Braniewa, Starogardu Gdańskiego oraz powiatów ościennych. Był to czas czerpania inspiracji, poszukiwania swoich własnych modeli, wykorzystujących lokalne szanse i możliwości oraz partnerskie współdziałanie różnych sektorów. Realizacja przedsięwzięcia udowodniła, że współpracując można osiągnąć więcej.

Nowatorski model to część pierwszego w kraju programu re-adaptacyjnego „Ekonomia ku Wolności” realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Dobra Robota w Gdańsku, Zakład Karny w Sztumie oraz Spółdzielnię Socjalną Iskra w Sztumskim Polu.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w I Forum Ekonomia ku Wolności, mamy ogromną nadzieję, że był to czas inspiracji do wspólnych działań na lokalnym terenie.

Tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie mogli być z nami, zachęcamy do pobrania wypracowanego modelu w wersji elektronicznej (tutaj) i propagowania jego założeń w środowiskach lokalnych.

Jesteśmy otwarci na współpracę, gotowi do zorganizowania podobnego działania na Państwa terenie, połączonego z wystawą prac osadzonych.

Komentarze użytkowników (0)

Stajnia ISKRA
ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA