Zadzwoń
Napisz
Lokalizuj
2015-09-22

Spółdzielnia socjalna ISKRA z wystawą w Gdańsku

21 września w Europejskim Centrum Solidarności odbył się wernisaż i podsumowanie konkursu artystycznego o tematyce hippicznej, zorganizowanego przez personel penitencjarny Zakładu Karnego w Sztumie oraz członków Spółdzielni Socjalnej ISKRA dla skazanych z zakładów karnych i aresztów śledczych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku.

Konkurs artystyczny jest częścią projektu edukacyjnego Ekonomia ku Wolności, innowacyjnego programu aktywizacji zawodowej osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Sztumie. Na początku roku podpisane zostało porozumienie między Zakładem Karnym w Sztumie, Spółdzielnią Socjalną ISKRA, Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierzgoniu oraz Stowarzyszeniem Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób skazanych i opuszczających zakłady karne przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej. Grupa objęta programem  odbyła dwumiesięczny kurs przygotowujący do zawodu pomocniczego robotnika przy uprawie roślin i hodowli zwierząt zakończony otrzymaniem certyfikatu zawodowego.

W nowoczesnych wnętrzach Europejskiego Centrum Solidarności, pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, płk. Radosława Chmielewskiego, rozstrzygnięty został konkurs artystyczny o tematyce hippicznej – Galop do Wolności. Poza partnerami projektu, do udziału w konkursie włączyło się Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Do siedziby Spółdzielni Socjalnej  ISKRA w Sztumskim Polu wpłynęło blisko 60 prac z zakładów karnych i aresztów śledczych z terenu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku. Prace wykonano różnymi technikami – grafika, malarstwo, formy przestrzenne, rękodzieło. Rozstrzygnięcie konkursu, poza atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, walorami estetycznymi, przyniosło skazanym satysfakcję z faktu, że ich dzieła zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas cyklicznych wystaw objazdowych.

O możliwości przeniesienia „modelu sztumskiego” do innych części kraju oraz wdrożenia go w innych realiach niż środowiska związane z zakładami karnymi mówiła podczas otwarcia wystawy Agnieszka Chomiuk, kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku oraz Piotr Wołkowiński, pełnomocnik Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot ds. ekonomii społecznej, którzy są partnerami projektu.

Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, płk Jan Morozowski podkreślił otwartość Służby Więziennej na nowe formy oddziaływań reedukacyjnych sprzyjających doskonaleniu umiejętności i kompetencji społecznych skazanych. Wskazał na dalsze kierunki działań w zakresie wypracowywania lokalnych rozwiązań zmierzających do uruchamiania zasobów osobistych osób pozbawionych wolności, pomagających w pokonywaniu barier i stereotypów społecznych oraz podejmowaniu ról zawodowych po zakończeniu odbywania kary.

Katarzyna Gossa – prezes Spółdzielni Socjalnej Iskra w Sztumskim Polu, podkreśliła zaangażowanie z jakim od koncepcji programowej poprzez zawiązanie partnerstwa aż do finału projektu, działały wszystkie strony porozumienia. Razem z gdańskim OWES’em planuje już kolejne ciekawe działania, które zawierają się w celach statutowych prowadzonej przez nią spółdzielni socjalnej; jedynego jak do tej pory przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie powiatu sztumskiego.

 

tekst: mjr Małgorzata Sarnowska, foto: mjr Rafał Jaroszewski

Komentarze użytkowników (2)
Hehehe, 2015-10-20 20:37:50
Sorki miało być supcio ale autokorekta zrobiła swoje  :)
Hehehe, 2015-10-20 20:36:06
Hipcio  :)

Stajnia ISKRA
ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA