Zadzwoń
Napisz
Lokalizuj
2015-04-17

Na niebiesko dla autyzmu

W dniu wczorajszym odwiedzili nas podopieczni Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. Tym samym zaingurowaliśmy kolejny rok współpracy, podczas której prowadzimy terapię z wykorzystaniem koni. Dzieci poznały różne części ciała Kombiego, wyruszyły bryczką przez las oraz dzielnie radziły sobie w siodle.

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku, powstał w 1997 roku z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się. Od 2002 roku funkcję dyrektora pełni Pani Małgorzata Korna. Ośrodek przeżywa ciągły rozwój, zarówno od strony dydaktycznej, jak i bogatej bazy materialnej, zapewniając tym samym wysoki poziom podejmowanych działań, umożliwiających wszechstronny rozwój każdego wychowanka.

Pod swoją opieką ma 30 osób. Ośrodek zapewnia edukację dzieciom i młodzieży z autyzmem w wieku od 3 do 25 lat. Tak szeroki przedział wiekowy przewiduje pracę z dziećmi w ramach grup: przedszkolnej, szkolnej i młodzieżowej. Dla dzieci do 3 roku życia ośrodek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju. W każdej z grup realizowany jest indywidualny program edukacyjno-wychowawczy dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego  wychowanka. Głównym zadaniem Ośrodka jest diagnozowanie, terapia i edukacja przygotowująca wychowanków, w miarę możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

 

Komentarze użytkowników (0)

Stajnia ISKRA
ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA