Zadzwoń
Napisz
Lokalizuj
2014-11-18

Ekonomia ku wolności

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Sztumie podpisane zostało porozumienie między Zakładem Karnym w Sztumie, Spółdzielnią socjalną ISKRA a Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku. Celem porozumienia jest realizacja programu readaptacyjnego "EKONOMIA KU WOLNOŚCI", zakładającego aktywizację zawodową i społeczną osób skazanych i opuszczających zakłady karne przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej. Celem głównym programu jest przygotowanie skazanych do wejścia na rynek pracy po powrocie do wolności oraz zwiększenia ich kompetencji społecznych. To również działania na rzecz promocji przedsiębiorczości społecznej, przełamywania stereotypów dotyczących osób wykluczonych i idea łączenia lokalnych sił celem rozwiązywania problemów społecznych i wyznaczania kierunków rozwoju.  Swój akces do partnerstwa na rzecz realizacji programu Ekonomia ku Wolności i wsparcie w podejmowanych działaniach zadeklarowały kolejne podmioty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu.

Praca należy do najważniejszych, ale rzadko stosowanych środków oddziaływania penitencjarnego. Z drugiej strony brak pracy czy też jej zdobycie staje się głównym problemem z jakim borykają się osoby opuszczające zakłady karne. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele: brak umiejętności i kwalifikacji zawodowych u byłych więźniów, brak doświadczenia zawodowego, stygmatyzacja osób po zakładach karnych, brak umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, bariery społeczne i świadomościowe. Aktywizacja zawodowa i społeczna osadzonych z jednej strony, a działania na rzecz przełamywania barier i stereotypów tkwiących w społeczeństwie z drugiej, stają się podstawowymi kwestiami w zakresie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania osób skazanych w warunkach wolnościowych.

Przedsiębiorstwo społeczne natomiast jako miejsce aktywizacji zawodowej i społecznej osób skazanych jest modelowym podmiotem, który ustawowo w swoją działalność ma wpisaną readaptację zawodową osób wykluczonych społecznie.

"Projekt bardzo dobrze komponuje się z działalnością zakładu karnego, a tym samym z celami wykonywania kary pozbawienia wolności. To bardzo dobrze, że nad przywracaniem do społeczeństwa osób niedostosowanych pracować mogą nie tylko funkcjonariusze i pracownicy zakładu, ale i społeczność lokalna" - powiedział na spotkaniu Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie płk Jan Morozowski.

Mamy nadzieję, że realizacja programu przyniesie wiele korzyści nie tylko ich uczestnikom, ale również całej lokalnej społeczności.

Komentarze użytkowników (0)

Stajnia ISKRA
ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA