Zadzwoń
Napisz
Lokalizuj

Odznaki jeździeckie

Stajnia ISKRA prowadzi zarówno kursy przygotowawcze do odznak jeździeckich oraz egzaminy na odznakę Jeżdżę Konno, a także na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką. Nasz ośrodek posiada II kategorię PZJ, dysponujemy czterema placami o podłożu piaszczystym, halą, kompletem przeszkód, hotelem dla koni.

Szczegóły dotyczące każdej z odznak oraz ceny znajdują się w zakładkach na dole strony.

BRĄZOWA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej –brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

CANA:
Koszt kursu przygotowawczego wraz z egzaminem na Brązową Odznakę Jeździecką - 400zł
Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców ze Stajni Iskra - 150 zł
Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców z innych stajni - 250 zł + obowiązkowy trening weryfikujący umiejętności (+50 zł)
Koszt egzaminu na własnym koniu -  200 zł + obowiązkowy trening weryfikujący umiejętności (+50 zł)

W cenie zawarte są cztery dodatkowe treningi, ukierunkowane na przygotowanie do części ujeżdżeniowej oraz skokowej egzaminu. W cenie są również codzienne wykłady z teorii na BOJ oraz praktyczne porady dot. wszystkich zagadnień związanych z daną odznaką.

PODRĘCZNIKI:

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są:

1. Akademia jeździecka – Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
2. Nos do przodu – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka

3. Młody jeździec – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
4. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka

UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN:

Część praktyczna:

A)opieka stajenna

 •  prawidłowe podejście do konia;
 •  prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 •  podstawowe zabiegi pielęgnacyjne - czyszczenie;
 •  prowadzenie w ręku i wiązanie

B) Zaliczenie części ujeżdżeniowej  w której musimy swobodnie poruszać się w trzech chodach (Pobierz PROGRAM UJEŻDŻENIOWY)
C) Zaliczenie części skokowej. Parkur składa się z czterech przeszkód w czym pierwsza rozpoczyna się cavaletti i krzyżakiem (Pobierz SCHEMAT USTAWIENIA PRZESZKÓD NA BOJ)

Część teoretyczna – tematy:

 • zachowanie konia;
 • prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
 • podstawy żywienia i technika żywienia;
 • podstawy zdrowia konia;
 • podstawy eksterieru, maści i odmiany;
 • podstawy teorii jazdy konnej;
 • dosiad i jego rodzaje;
 • rodzaje pomocy;
 • podstawowe figury na ujeżdżalni;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

SREBRNA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej –brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

Srebrna Odznaka Jeździecka odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC (Equivalent of Euro Pony Club Riding Test).

CANA:
Koszt kursu przygotowawczego wraz z egzaminem na Srebrną Odznakę Jeździecką - 450 zł
Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców ze Stajni Iskra - 150 zł
Koszt egzaminu na naszym koniu dla jeźdźców z innych stajni - 250 zł + obowiązkowy trening weryfikujący umiejętności (+50 zł)
Koszt egzaminu na własnym koniu -  200 zł + obowiązkowy trening weryfikujący umiejętności (+50 zł)

W cenie zawarte są cztery dodatkowe treningi, które są ukierunkowane na przygotowanie do części ujeżdżeniowej jak i skokowej. W cenie są codzienne wykłady z teorii na SOJ oraz praktyczne porady dot. wszystkich zagadnień związanych z daną odznaką.

UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Osoby posiadające aktualną klasę sportową są zwolnione z części egzaminu, dotyczącej dziedzinie jaką uprawiają.

A) Opieka stajenna:

 •  znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia – czyszczenie okrywy;
 • włosowej i pielęgnacja kopyt;
 • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu.
   

B) Część ujeżdżeniowa:

 • wykonanie czworoboku klasy P (program P-4 zmodyfikowany) z notą 5,0;
 • niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych;
 • obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu dyskwalifikuje z podejścia do częśći skokowej

Pobierz PROGRAM UJEŻDŻENIOWY

C) Część skokowa
Z tej części egzaminu zwolnione są osoby, mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

Część skokowa polega na pokonaniu 6 przeszkód w wysokości 80 cm (dla kucy wysokość zgodna z ich kategorią, ale maksymalnie 70 cm), ustawionych wg schematu. Wśród przeszkód jedna musi być kombinacją podwójną.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

Pobierz SCHEMAT USTAWIENIA PRZESZKÓD NA SOJ

EGZAMIN TEORETYCZNY

Tematy:

 • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
 • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
 • chody koni;
 • opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
 • figury na ujeżdżalni;
 • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
 • zasady jazdy w terenie;
 • pierwsza pomoc.

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO

CO DAJE ODZNAKA?

 • zostajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności;
 • jesteś wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego jako Jeździec;
 • zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego trenera czy instruktora;
 • jesteś zwolniony z części praktycznej (opieka stajenna) na egzaminie BOJ.

CANA:

Kurs przygotowawczy oraz egzamin kosztuje - 150 zł

Cena zawiera dwa treningi przygotowujące do odznaki oraz codziennie wykłady poruszające zagadnienia wymagane na części teoretycznej egzaminu.

UBIÓR:

Do egzaminy przystępujemy w schludnym ubiorze jeździeckim. Mile widziany strój konkursowy (białe bryczesy, koszula konkursowa, frak). Włosy nalezy mieć spięte w kok lub warkocz.

EGZAMIN:

Część praktyczna:

 • prawidłowe podejście do konia;
 • prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 • prowadzenie w ręku i wiązanie;
 • siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu;
 • umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach - w stępie, w kłusie;
 • anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym.

Część teoretyczna – tematy:

 

 • interpretacja zachowania konia;
 • podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu;
 • podstawy budowy konia, maści i odmiany;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy,

TERMINY EGZAMINÓW

STYCZEŃ 2018

19.01 / 26.01

LUTY 2018

2.02 / 9.02 / 16.02 / 23.02

CZERWIEC 2018

22.06 / 29.06

LIPIEC 2018

6.07 / 10.07 / 17.07 / 24.07 / 31.07

SIERPIEŃ 2018

3.08 / 10.08 / 17.08 / 24.08 / 31.08

EGZAMINATORZY: Helena Zagor, Józef Zagor oraz Marta Głuchowska. Dotychczas w ISKRZE odbyło się ok. 30 egzaminów. W ostatnie wakacje spod ręki Pani Marty (NASZA KADRA - sprawdź) wyszło blisko 40 odznak.

INFORMACJE I ZAPISY: tel. 504 311 006 / instruktor@stajniaiskra.pl

POBIERZ: Oświadczenie przystąpienia do egzaminu i uważnie wypełnij wszystkie dane.

Stajnia ISKRA
ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA